پروژه اجرای اینوود در سازه فلزی

اطلاعات پروژه

تعداد طبقات : 12 طبقه

متراژ هر طبقه 400 متر

متراژ زمین 550 متر

نوع سقف : دال کامپوزیت