پروژه میدان المپیک

 اطلاعات پروژه

تعداد طبقات : 10 طبقه

متراژ هر طبقه 1800 متر

متراژ زمین 3000 متر

نوع سقف : دال